Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

LocationTagged<T> Constructor (T, Int32, Int32, Int32)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy LocationTagged<T>.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public LocationTagged(
	T value,
	int offset,
	int line,
	int col
)

Parameters

value
Type: T
Hodnota zdroje
offset
Type: System.Int32
Odsazení
line
Type: System.Int32
Řádek
col
Type: System.Int32
Sloupcové umístění zdroje
Zobrazit: