Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.Language Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá jazyk používaný pro analýzu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected abstract LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType> Language { get; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Parser.LanguageCharacteristics<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>
Jazyk používaný pro analýzu
Zobrazit: