Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorParser Constructor

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy RazorParser.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public RazorParser(
	ParserBase codeParser,
	ParserBase markupParser
)

Parameters

codeParser
Type: System.Web.Razor.Parser.ParserBase
Analyzátor kódu
markupParser
Type: System.Web.Razor.Parser.ParserBase
Analyzátor značek
Zobrazit: