Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.NextIs Method (TSymbolType[])

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určí, zda by token s danými typy úspěšně prošel zpracováním.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal bool NextIs(
	params TSymbolType[] types
)

Parameters

types
Type: TSymbolType[]
Typy

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud by token s danými typy úspěšně prošel zpracováním, jinak hodnota false
Zobrazit: