Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.IsAtEmbeddedTransition Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda je tato instance ve vloženém přechodu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected virtual bool IsAtEmbeddedTransition(
	bool allowTemplatesAndComments,
	bool allowTransitions
)

Parameters

allowTemplatesAndComments
Type: System.Boolean
Hodnota true , mají-li být povoleny všechny šablony a komentáře, jinak hodnota false
allowTransitions
Type: System.Boolean
Hodnota true , mají-li být povoleny přechody, jinak hodnota false

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je tato instance ve vloženém přechodu, jinak hodnota false
Zobrazit: