Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.Balance Method (BalancingModes, TSymbolType, TSymbolType, SourceLocation)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda je analýza ve vyrovnaném režimu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal bool Balance(
	BalancingModes mode,
	TSymbolType left,
	TSymbolType right,
	SourceLocation start
)

Parameters

mode
Type: System.Web.Razor.Parser.BalancingModes
Vyrovnaný režim
left
Type: TSymbolType
Levá analýza
right
Type: TSymbolType
Pravá analýza
start
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Začátek režimu

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je analýza ve vyrovnaném režimu, jinak hodnota false
Zobrazit: