Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SymbolBase<TType>.ToString Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Generuje řetězcovou reprezentaci aktuálního objektu SymbolBase<TType>.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System.String
Řetězcová reprezentace aktuálního objektu SymbolBase<TType>
Zobrazit: