Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorError Constructor (String, Int32, Int32, Int32)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Inicializuje novou instanci třídy RazorError.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public RazorError(
	string message,
	int absoluteIndex,
	int lineIndex,
	int columnIndex
)

Parameters

message
Type: System.String
Chybová zpráva
absoluteIndex
Type: System.Int32
Absolutní index umístění zdroje
lineIndex
Type: System.Int32
Řádkový index umístění zdroje
columnIndex
Type: System.Int32
Sloupcový index umístění zdroje
Zobrazit: