Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerView<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType> Methods

The TokenizerView<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType> type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method Next Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se tokenizátor přesune k dalšímu zobrazení.
Public method PutBack Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vloží určený symbol do zobrazení tokenizátoru.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: