Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StateMachine<TReturn>.Transition Method (TReturn, StateMachine<TReturn>.State)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Udává nový přechod stavu se zadaným výstupem.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected StateMachine<(Of <(TReturn>)>)..::.StateResult Transition(
	TReturn output,
	StateMachine<(Of <(TReturn>)>)..::.State newState
)

Parameters

output
Type: TReturn
Výstup
newState
Type: System.Web.Razor.StateMachine<TReturn>.State
Nový stav.

Return Value

Type: System.Web.Razor.StateMachine<TReturn>.StateResult
Nový přechod stavu se zadaným výstupem
Zobrazit: