Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserVisitor.VisitEndBlock Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Navštíví zadaný blok po analýze.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual void VisitEndBlock(
	Block block
)

Parameters

block
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Block
Blok k navštívení
Zobrazit: