Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType> Methods

The TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType> type exposes the following members.

  NameDescription
Protected method Accept(IEnumerable<TSymbol>) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme seznam symbolů.
Protected method Accept(TSymbol) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme zadaný symbol.
Protected method AcceptAll Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda daný analyzátor přijímá všechny typy tokenizátorů.
Protected method AcceptAndMoveNext Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda analyzátor zadání přijme a přejde na další tokenizátor.
Protected method AcceptSingleWhiteSpaceCharacter Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda daný analyzátor přijme jeden prázdný znak.
Protected method AcceptUntil(TSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme token, dokud nebude nalezen token daného typu.
Protected method AcceptUntil(TSymbolType[]) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme token, dokud nebude nalezen token daných typů.
Protected method AcceptUntil(TSymbolType, TSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme token, dokud nebude nalezen token daného typu, a provede zálohování, aby byl další token daného typu.
Protected method AcceptUntil(TSymbolType, TSymbolType, TSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme daný token, dokud nebude nalezen token daného typu.
Protected method AcceptWhile(Func<TSymbol, Boolean>) Přijme token, pokud bylo dosaženo dané podmínky.
Protected method AcceptWhile(TSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme token, pokud nebude nalezen token daného typu.
Protected method AcceptWhile(TSymbolType[]) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme token, pokud bylo dosaženo tokenu daných typů.
Protected method AcceptWhile(TSymbolType, TSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme token, pokud bylo dosaženo tokenu daného typu.
Protected method AcceptWhile(TSymbolType, TSymbolType, TSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přijme token, pokud bylo dosaženo tokenu daného typu.
Protected method AcceptWhiteSpaceInLines Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda analyzátor bude přijímat prázdné znaky na řádcích.
Protected method AddMarkerSymbolIfNecessary() Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. V případě potřeby přidá symbol značky.
Protected method AddMarkerSymbolIfNecessary(SourceLocation) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. V případě potřeby přidá symbol značky.
Protected method At Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je token zadaného typu.
Protected method AtIdentifier Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je token na zadaném identifikátoru.
Protected method Balance(BalancingModes) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je analýza ve vyrovnaném režimu.
Protected method Balance(BalancingModes, TSymbolType, TSymbolType, SourceLocation) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je analýza ve vyrovnaném režimu.
Public method BuildSpan Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Sestaví dané rozpětí. (Overrides ParserBase.BuildSpan(SpanBuilder, SourceLocation, String).)
Protected method ConfigureSpan(Action<SpanBuilder>) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Konfiguruje dané rozpětí.
Protected method ConfigureSpan(Action<SpanBuilder, Action<SpanBuilder>>) Konfiguruje dané rozpětí.
Protected method EnsureCurrent Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda má být zajištěn aktuální analyzátor.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Expected(TSymbolType[]) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Označuje očekávaný token s danými typy.
Protected method Expected(KnownSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Označuje očekávaný token s daným typem.
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method HandleEmbeddedTransition Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Zpracuje vložený přechod.
Protected method Initialize Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Inicializuje dané rozpětí.
Protected method IsAtEmbeddedTransition Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je tato instance ve vloženém přechodu.
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Protected method NextIs(Func<TSymbol, Boolean>) Určí, zda by token s danou podmínkou úspěšně prošel zpracováním.
Protected method NextIs(TSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda by token s daným typem úspěšně prošel zpracováním.
Protected method NextIs(TSymbolType[]) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda by token s danými typy úspěšně prošel zpracováním.
Protected method NextToken Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda analyzátor přejde na další token.
Protected method Optional(TSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda je analýza tokenu s daným typem volitelná.
Protected method Optional(KnownSymbolType) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda je analýza tokenu s daným typem volitelná.
Protected method Output(AcceptedCharacters) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Odešle token s přijatými znaky do výstupu.
Protected method Output(SpanKind) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Odešle token s typem rozpětí do výstupu.
Protected method Output(SpanKind, AcceptedCharacters) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Odešle token s daným typem rozpětí a přijatými znaky do výstupu.
Protected method OutputSpanBeforeRazorComment Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Odešle rozpětí do výstupu před komentářem Razor.
Public method ParseBlock Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Blokuje analyzátor. (Inherited from ParserBase.)
Public method ParseDocument Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří dokument pro analýzu. (Inherited from ParserBase.)
Public method ParseSection Analyzuje oddíl v uspořádaném seznamu elementů. (Inherited from ParserBase.)
Protected method PushSpanConfig() Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vynutí předání konfigurace rozpětí.
Protected method PushSpanConfig(Action<SpanBuilder>) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vynutí předání konfigurace rozpětí.
Protected method PushSpanConfig(Action<SpanBuilder, Action<SpanBuilder>>) Vynutí předání konfigurace rozpětí.
Protected method PutBack(IEnumerable<TSymbol>) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí přechod zpět.
Protected method PutBack(TSymbol) Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí přechod zpět.
Protected method PutCurrentBack Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí aktuální přechod zpět.
Protected method RazorComment Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Zobrazí komentář Razor.
Protected method ReadWhile Přečte token, pokud nebylo dosaženo dané podmínky.
Protected method Required Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je očekávaný token povinný.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Protected method Was Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda byl token s daným typem analyzován.
Top
Zobrazit: