Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.Required Method (VBSymbolType, String)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda očekávaný symbol je povinný.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected bool Required(
	VBSymbolType expected,
	string errorBase
)

Parameters

expected
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.VBSymbolType
Očekávaný symbol
errorBase
Type: System.String
Základ chyby

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud očekávaný symbol je povinný, jinak hodnota false
Zobrazit: