Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CodeGeneratorContext.AddStatement Method (String)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá zadaný příkaz kódu do textu cílové metody.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public void AddStatement(
	string generatedCode
)

Parameters

generatedCode
Type: System.String
Příkaz kódu, který má být přidán do cílové metody
Zobrazit: