Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StateMachine<TReturn>.StartState Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá počáteční stav stroje.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected abstract StateMachine<(Of <(TReturn>)>)..::.State StartState { get; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.StateMachine<TReturn>.State
Počáteční stav stroje
Zobrazit: