Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SymbolBase<TType> Properties

The SymbolBase<TType> type exposes the following members.

  NameDescription
Public property Content Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá obsah objektu SymbolBase<TType>.
Public property Errors Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá chybu syntaxe Razor.
Public property Start Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá výchozí bod umístění zdroje.
Public property Type Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá typ, který dědí ze základního typu.
Top
Zobrazit: