Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

GeneratedCodeMapping Constructor (Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy GeneratedCodeMapping.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public GeneratedCodeMapping(
	int startOffset,
	int startLine,
	int startColumn,
	int startGeneratedColumn,
	int codeLength
)

Parameters

startOffset
Type: System.Int32
Počáteční odsazení
startLine
Type: System.Int32
Počáteční řádek
startColumn
Type: System.Int32
Počáteční sloupec
startGeneratedColumn
Type: System.Int32
Počáteční generovaný sloupec
codeLength
Type: System.Int32
Délka kódu
Zobrazit: