Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpSymbol Constructor (SourceLocation, String, CSharpSymbolType, IEnumerable<RazorError>)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy CSharpSymbol.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public CSharpSymbol(
	SourceLocation start,
	string content,
	CSharpSymbolType type,
	IEnumerable<RazorError> errors
)

Parameters

start
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Umístění pro začátek symbolu
content
Type: System.String
Obsah symbolu
type
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.CSharpSymbolType
Typ symbolu
errors
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<RazorError>
Seznam chyb
Zobrazit: