Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.PutBack Method (IEnumerable<TSymbol>)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí přechod zpět.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal void PutBack(
	IEnumerable<TSymbol> symbols
)

Parameters

symbols
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<TSymbol>
Symboly
Zobrazit: