Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.ITokenizer.NextSymbol Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vrátí další typ symbolu jazyka.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

ISymbol ITokenizer.NextSymbol()

Return Value

Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.ISymbol
Další typ symbolu jazyka

Implements

ITokenizer.NextSymbol()
Zobrazit: