Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

StateMachine<TReturn>.Stay Method (TReturn)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Zůstane ve stroji během přechodu se zadaným výstupem.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected StateMachine<(Of <(TReturn>)>)..::.StateResult Stay(
	TReturn output
)

Parameters

output
Type: TReturn
Výstup
Zobrazit: