Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SeekableTextReader.Read Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Přečte další znak ze čtečky textu a posune znakovou pozici o jeden znak.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override int Read()

Return Value

Type: System.Int32
Další znak ze čtečky textu nebo hodnota -1, pokud další znaky nejsou k dispozici

Implements

ITextBuffer.Read()
Zobrazit: