Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ValidationHelper.Add Method (IEnumerable<String>, IValidator[])

Zaregistruje seznam elementů vstupu uživatele pro ověření.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void Add(
	IEnumerable<string> fields,
	params IValidator[] validators
)

Parameters

fields
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
Názvy (hodnota atributu name) elementů vstupu uživatele, které mají být ověřeny.
validators
Type: System.Web.WebPages.IValidator[]
Typ ověření, který má být zaregistrován pro jednotlivé elementy vstupu uživatele určené parametrem fields.
Zobrazit: