Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageExecutingBase.EndContext Method (String, Int32, Int32, Boolean)

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

protected internal void EndContext(
	string virtualPath,
	int startPosition,
	int length,
	bool isLiteral
)

Parameters

virtualPath
Type: System.String
startPosition
Type: System.Int32
length
Type: System.Int32
isLiteral
Type: System.Boolean
Zobrazit: