Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

BrowserHelpers.GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser Method (HttpContextBase)

Získá řetězec, který se liší v závislosti na typu prohlížeče.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static string GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(
	this HttpContextBase httpContext
)

Parameters

httpContext
Type: System.Web.HttpContextBase
Báze aktuálního kontextu

Return Value

Type: System.String
Řetězec identifikující prohlížeč

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type HttpContextBase. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

You do not call this method directly. It is called by the BrowserHelpers.GetVaryByCustomStringForOverriddenBrowser(HttpContext) method.

Zobrazit: