Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.Output Method (AcceptedCharacters)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Odešle token s přijatými znaky do výstupu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal void Output(
	AcceptedCharacters accepts
)

Parameters

accepts
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.AcceptedCharacters
Přijaté znaky
Zobrazit: