Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RequestFieldValidatorBase Constructor (String)

Inicializuje novou instanci odvozené třídy a určí název ověřovaného elementu HTML.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

protected RequestFieldValidatorBase(
	string errorMessage
)

Parameters

errorMessage
Type: System.String
Název (hodnota atributu name) elementu vstupu uživatele, který má být ověřen
Zobrazit: