Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CodeGeneratorContext.BufferStatementFragment Method (Span)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Připojí obsah značky span k aktuálnímu příkazu ve vyrovnávací paměti.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public void BufferStatementFragment(
	Span sourceSpan
)

Parameters

sourceSpan
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Span
Zdrojová značka span, jejíž obsah má být přidán
Zobrazit: