Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TokenizerBackedParser<TTokenizer, TSymbol, TSymbolType>.AcceptUntil Method (TSymbolType, TSymbolType)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Přijme token, dokud nebude nalezen token daného typu, a provede zálohování, aby byl další token daného typu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected internal void AcceptUntil(
	TSymbolType type1,
	TSymbolType type2
)

Parameters

type1
Type: TSymbolType
Typ prvního tokenu
type2
Type: TSymbolType
Typ druhého tokenu
Zobrazit: