Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBSymbol Constructor (SourceLocation, String, VBSymbolType)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy VBSymbol.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public VBSymbol(
	SourceLocation start,
	string content,
	VBSymbolType type
)

Parameters

start
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Začátek umístění zdroje
content
Type: System.String
Řetězcová hodnota (string) obsahu
type
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.VBSymbolType
Objekt VBSymbolType.
Zobrazit: