Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.RazorCommentBody Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Analyzuje text komentáře Razor.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected StateMachine<(Of <(TReturn>)>)..::.StateResult RazorCommentBody()

Return Value

Type: System.Web.Razor.StateMachine<TReturn>.StateResult
Objekt představující stav výsledku
Zobrazit: