Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.ResumeSymbol Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Pokračuje ve zpracování s použitím předchozího typu symbolu jazyka.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected void ResumeSymbol(
	TSymbol previous
)

Parameters

previous
Type: TSymbol
Předchozí typ symbolu jazyka
Zobrazit: