Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Tokenizer<TSymbol, TSymbolType>.At Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda vyrovnávací paměť s dopředným vyhledáváním obsahuje očekávaný řetězec.

Namespace:  System.Web.Razor.Tokenizer
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected bool At(
	string expected,
	bool caseSensitive
)

Parameters

expected
Type: System.String
Řetězec, který má být zkontrolován
caseSensitive
Type: System.Boolean
Hodnota true určuje, že se u porovnávání mají rozlišovat malá a velká písmena, jinak hodnota false.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud vyrovnávací paměť s dopředným vyhledáváním obsahuje očekávaný řetězec, jinak hodnota false
Zobrazit: