Doporučujeme používat Visual Studio 2017.

Asynchronní programování pomocí modifikátoru Async a operátoru Await (C# a Visual Basic)

 

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 najdete tady.

Visual Basic a C# sdílet mnoho běžných koncepty, ale s často malých rozdíly. Pokud předchozí verze dokumentace předložených sdíleny koncepty v tématech, které zahrnutých oba jazyky, aktuální dokumentaci uvede každý jazyk v jeho vlastní tématu.

Zobrazit: