Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Application Development in Visual Studio

Visual Studio provides tools to design, develop, debug, and deploy applications.

To learn more about

See

The elements that are contained in the IDE.

Návod: Vytvoření jednoduché aplikace s použitím jazyka Visual C# nebo Visual Basic

Creating solutions, projects, and files for your applications.

Řešení a projekty

Tracking work, managing bugs, using version control, and defining builds by using Team Foundation.

Správa procesů vývoje pomocí Team Foundation

Using select designers and editors to create the UI for your applications.

Návrh kódu a uživatelského rozhraní

Exploring code, using IntelliSense features, creating code snippets, and customizing your editing experience.

Psaní kódu v editoru kódu a textovém editoru

Creating, configuring, and managing builds.

Sestavování aplikací v sadě Visual Studio

Setting breakpoints, handling exceptions, using edit and continue, and using other techniques for fine-tuning an application.

Ladění v sadě Visual Studio

Verifying code, analyzing performance, and using code metrics, among other optimizations.

Zlepšování kvality pomocí diagnostických nástrojů sady Visual Studio

Creating setup executables, packaging files, and publishing websites.

Nasazení aplikací, služeb a komponent

Designing and developing applications to make it easier to distribute the application to a global audience.

Globalizace a lokalizace aplikací

Automate common tasks and extend Visual Studio features.

Automatizace a rozšíření aplikace Visual Studio

Extend Visual Studio and develop new products that are integrated with Visual Studio.

Visual Studio Software Development Kit (SDK)

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit: