Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextChange.ApplyChange Method (String, Int32)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Použije zadanou změnu textu.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public string ApplyChange(
	string content,
	int changeOffset
)

Parameters

content
Type: System.String
Obsah textu.
changeOffset
Type: System.Int32
Posun změny.

Return Value

Type: System.String
Řetězec, který obsahuje hodnotu textu.
Zobrazit: