Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Database.Dispose Method (Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané instancí třídy Database a volitelně uvolní spravované prostředky.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

protected virtual void Dispose(
	bool disposing
)

Parameters

disposing
Type: System.Boolean
Hodnota true slouží k uvolnění spravovaných i nespravovaných prostředků; hodnota false slouží k uvolnění pouze nespravovaných prostředků.

Metoda Dispose vyvolá metodu Dispose s parametrem disposing nastaveným na hodnotu true.

Zobrazit: