Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperPage.WriteTo Method (TextWriter, HelperResult)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Zapíše výsledný objekt pomocné rutiny do pomocné rutiny.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static void WriteTo(
	TextWriter writer,
	HelperResult value
)

Parameters

writer
Type: System.IO.TextWriter
Zapisovač textu
value
Type: System.Web.WebPages.HelperResult
Hodnota výsledku pomocné rutiny
Zobrazit: