Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageExecutingBase.WriteTo Method (TextWriter, HelperResult)

Zapíše zadaný objekt HelperResult jako řetězec v kódu HTML do zadaného zapisovače textu.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static void WriteTo(
	TextWriter writer,
	HelperResult content
)

Parameters

writer
Type: System.IO.TextWriter
Zapisovač textu
content
Type: System.Web.WebPages.HelperResult
Výsledek pomocné rutiny, který má být zakódován a zapsán
Zobrazit: