Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ScopeStorageDictionary Constructor (IDictionary<Object, Object>)

Inicializuje novou instanci třídy ScopeStorageDictionary pomocí zadaného základního oboru.

Namespace:  System.Web.WebPages.Scope
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public ScopeStorageDictionary(
	IDictionary<Object, Object> baseScope
)

Parameters

baseScope
Type: System.Collections.Generic.IDictionary<Object, Object>
Základní obor.
Zobrazit: