Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicRecord.ICustomTypeDescriptor.GetEvents Method

Vrací události pro tuto instanci součásti.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

EventDescriptorCollection ICustomTypeDescriptor.GetEvents()

Return Value

Type: System.ComponentModel.EventDescriptorCollection
Hodnota Empty ve všech případech

Implements

ICustomTypeDescriptor.GetEvents()

Tento prvek představuje explicitní implementaci prvku rozhraní. Lze ho použít, pouze pokud je instance DynamicRecord přetypována na rozhraní ICustomTypeDescriptor.

Zobrazit: