Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlHelper.AttributeEncode Method (String)

Vrátí řetězec s kódováním HTML, který představuje zadaný řetězec s využitím minimálního kódování, které je vhodné pouze pro atributy HTML v uvozovkách.

Namespace:  System.Web.WebPages.Html
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public string AttributeEncode(
	string value
)

Parameters

value
Type: System.String
Řetězec určený ke kódování

Return Value

Type: System.String
Řetězec s kódováním HTML, který představuje původní řetězec.

Minimal HTML-encoding converts only double-quotation ("), ampersand (&), and less than (<) characters to their corresponding HTML escape sequences. This is faster than full HTML encoding, but is suitable only for encoding HTML attributes that are in double quotation marks.

Zobrazit: