Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AntiForgery.Validate Method (HttpContextBase, String)

Note: This API is now obsolete.

Ověřuje, zda vstupní data z pole formuláře HTML pochází od uživatele, který data odeslal, a umožňuje volajícím určit další detaily ověření.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

[ObsoleteAttribute("This method is deprecated. Use the Validate() method instead.", 
	true)]
public static void Validate(
	HttpContextBase httpContext,
	string salt
)

Parameters

httpContext
Type: System.Web.HttpContextBase
Data kontextu HTTP pro žádost
salt
Type: System.String
Volitelný řetězec náhodných znaků (např. Z*7g1&p4), který slouží k dekódování tokenu ověření vytvořeného třídou AntiForgery. Výchozí hodnota je null.

ExceptionCondition
ArgumentException

Aktuální hodnota HttpContext je null.

HttpAntiForgeryException

Token souboru cookie HTTP, který doprovází platnou žádost, chybí.

– nebo –

Token formuláře chybí.

– nebo –

Hodnota tokenu formuláře se neshoduje s hodnotou tokenu souboru cookie.

– nebo –

Hodnota tokenu formuláře se neshoduje s hodnotou tokenu souboru cookie.

– nebo –

Zadaná hodnota salt se neshoduje s hodnotou salt, která byla použita k vytvoření tokenu formuláře.

Call the method to verify that a request was submitted by a legitimate user and that the request was not forged by a malicious script. To use this method, first add a call to the GetHtml() method, which adds a token to an HTML form that can be validated after the page is submitted. If validation fails, the AntiForgery class throws an exception.

Whenever you use the GetHtml(HttpContextBase, String, String, String) method and include a salt value, you must also use the Validate method to supply that same value during validation. If you supply the correct salt value, validation is successful. If you want to use a simplified version of the method that does not require a salt value, call the Validate() overload.

Zobrazit: