Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicRecord.ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner Method

Vrací objekt obsahující zadanou vlastnost.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

Object ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner(
	PropertyDescriptor pd
)

Parameters

pd
Type: System.ComponentModel.PropertyDescriptor
Vlastnost k získání vlastníka.

Return Value

Type: System.Object
Tato DynamicRecord instance.

Implements

ICustomTypeDescriptor.GetPropertyOwner(PropertyDescriptor)

Tento prvek představuje explicitní implementaci prvku rozhraní. Lze ho použít, pouze pokud je instance DynamicRecord přetypována na rozhraní ICustomTypeDescriptor.

Zobrazit: