Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DynamicRecord.ICustomTypeDescriptor.GetEditor Method

Vrací editor zadaného typu pro tuto instanci součásti.

Namespace:  WebMatrix.Data
Assembly:  WebMatrix.Data (in WebMatrix.Data.dll)

Object ICustomTypeDescriptor.GetEditor(
	Type editorBaseType
)

Parameters

editorBaseType
Type: System.Type
Editor pro tento objekt. Hodnota tohoto parametru je touto implementací ignorována a na výstup této metody nemá vliv.

Return Value

Type: System.Object
Hodnota null ve všech případech.

Implements

ICustomTypeDescriptor.GetEditor(Type)

Tento prvek představuje explicitní implementaci prvku rozhraní. Lze ho použít, pouze pokud je instance DynamicRecord přetypována na rozhraní ICustomTypeDescriptor.

Zobrazit: