Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebPageBase.ExecutePageHierarchy Method (WebPageContext, TextWriter)

Spustí kód v sadě závislých webových stránek pomocí zadaných parametrů.

Namespace:  System.Web.WebPages
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public void ExecutePageHierarchy(
	WebPageContext pageContext,
	TextWriter writer
)

Parameters

pageContext
Type: System.Web.WebPages.WebPageContext
Data kontextu pro danou stránku
writer
Type: System.IO.TextWriter
Zapisovač, který má být použit k zápisu spuštěného kódu HTML
Zobrazit: