Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider.CreateUserAndAccount Method (String, String)

Vytvoří nový uživatelský profil a nový členský účet.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public virtual string CreateUserAndAccount(
	string userName,
	string password
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno.
password
Type: System.String
Heslo.

Return Value

Type: System.String
Token, který lze poslat uživateli pro potvrzení uživatelského účtu.

Vytvoří nový uživatelský profil a nový uživatelský účet (záznam členství). Další informace naleznete v přehledu třídy WebSecurity.

Zobrazit: