Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Validation.Unvalidated Method (HttpRequest)

Vrátí verzi hodnot formuláře, soubory cookie a proměnné řetězce dotazu bez zjišťování přítomnosti kódu HTML a klientského skriptu.

Namespace:  System.Web.Helpers
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public static UnvalidatedRequestValues Unvalidated(
	this HttpRequest request
)

Parameters

request
Type: System.Web.HttpRequest
Objekt HttpRequest, který obsahuje hodnoty, které chcete vyloučit z ověření žádosti.

Return Value

Type: System.Web.Helpers.UnvalidatedRequestValues
Objekt, který obsahuje neověřené verze hodnot formuláře a řetězce dotazu.

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type HttpRequest. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.

Security noteSecurity Note

If you exclude a field from request validation, you must check it yourself to be sure it does not include malicious markup or code.

Zobrazit: