Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExtendedMembershipProvider.CreateAccount Method (String, String)

Vytvoří nový uživatelský účet pomocí zadaného uživatelského jména a hesla.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public virtual string CreateAccount(
	string userName,
	string password
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno.
password
Type: System.String
Heslo.

Return Value

Type: System.String
Token, který lze poslat uživateli pro potvrzení účtu.

Další informace naleznete v tématu SimpleMembershipProvider.ConfirmAccount(String).

Zobrazit: