Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TextChange.ApplyChange Method (Span)

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Použije zadanou změnu textu.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public string ApplyChange(
	Span span
)

Parameters

span
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Span
Značka span změny textu.

Return Value

Type: System.String
Řetězec, který obsahuje hodnotu textu.
Zobrazit: